Privacyverklaring

Inleiding

Zelfmoord.nl neemt uw privacy serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens er verwerkt worden en met welk doel dat gebeurt. Daarnaast kunt u in deze verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@zelfmoord.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Zelfmoord.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • IP-adres

Het IP-adres dat u op het moment van het versturen van het contactformulier gebruikt, i.c.m. bovenstaande gegevens, maakt dat uw IP-adres op dat moment als persoonsgegeven wordt aangemerkt die wij verwerken.

Bij het plaatsen van een bericht op onze website vragen wij om de volgende gegevens:

 • Schuilnaam
 • Leeftijd (geen geboortedatum, maar puur de leeftijd in de vorm van een nummer)
 • Provincie
 • IP-adres

Het plaatsen van een bericht is zo opgezet dat de benodigde gegevens niet naar een persoon te herleiden zijn. In het geval dat iemand toch gegevens deelt die zijn te herleiden naar een persoon, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens of gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar te verzamelen. Tenzij deze toestemming hebben van ouders en/of voogd en ouder zijn dan 13 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker die persoonsgegevens achterlaat op deze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zelfmoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Zelfmoord.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van berichten die u naar ons heeft gestuurd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zelfmoord.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zelfmoord.nl. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zelfmoord.nl.

Niet in alle gevallen kunnen wij uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer dit wettelijk verplicht is voor de Belastingdienst. Wanneer dit het geval is, laten wij dit u weten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die wij verzamelen worden opgeslagen op de server van onze hostingpartij (Avant Webdiensten). Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Zelfmoord.nl deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Verder zullen wij uw gegevens alleen aan derden verstrekken als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links naar andere websites
Op deze websites zijn een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Zelfmoord.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaringen van de betreffende organisaties lezen.

Cookies

Zelfmoord.nl maakt uitsluitend gebruik van noodzakelijke cookies. Hiervoor is geen toestemming vereist van bezoekers.

Beveiliging

Zelfmoord.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken onder andere gebruik van:

 • TLS (opvolger van SSL), waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden. Dit kunt herkennen aan bijvoorbeeld het slotje of het https-gedeelte in de adresbalk.
 • DKIM, DMARC en SPF. Dit zijn drie internetstandaarden die helpen voorkomen dat anderen uit onze naam e-mails kunnen versturen welke bijvoorbeeld spam of virussen bevatten.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met info@zelfmoord.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op: Zelfmoord.nl en Stichting LeefMee zijn geen onderdeel van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Wij verwijzen slechts naar hun website.

113 Zelfmoordpreventie is een Nederlandse stichting die zich richt op het voorkomen van zelfmoord. De stichting is 24 uur per dag bereikbaar voor suïcidale mensen met een hulpvraag, een verzoek om informatie of een luisterend oor. Mensen kunnen telefonisch contact zoeken vanuit Nederland op 113. Hulp wordt ook geboden per e-mail of chat, desgewenst volledig anoniem.