Over ons

Stichting LeefMee is een kleine stichting die tot doel het voorkomen van zelfmoord heeft. Wij willen dat bereiken door allereerst mensen uit te nodigen hun levensverhaal te delen. Dit kan een eerste stap zijn om op zoek te gaan naar hulp om een positieve uitweg te vinden.

Wij baseren ons hierbij op Bijbelse waarden en willen het voorbeeld van Jezus volgen: luisterend vol liefde, respect voor het anders-zijn, niet veroordelen, maar verbinding zoeken.

Voor professionele hulp zullen wij doorverwijzen naar instanties die de nodige deskundigheid kunnen bieden.

Indien gewenst kunnen wij onze ervaring en kennis delen tijdens bijvoorbeeld een jongerenavond, catechisatieles of bijbelkring. Hierbij zullen wij samen met u de avond voorbereiden, om zo tot een goed gesprek over een moeilijk onderwerp te kunnen komen. Ook is advisering en begeleiding van de kerkenraad / oudstenraad mogelijk als u ondersteuning zoekt bij het omgaan met (poging tot) zelfmoord.

Let op: Zelfmoord.nl en Stichting LeefMee zijn geen onderdeel van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Wij verwijzen slechts naar hun website.

113 Zelfmoordpreventie is een Nederlandse stichting die zich richt op het voorkomen van zelfmoord. De stichting is 24 uur per dag bereikbaar voor suïcidale mensen met een hulpvraag, een verzoek om informatie of een luisterend oor. Mensen kunnen telefonisch contact zoeken vanuit Nederland op 113. Hulp wordt ook geboden per e-mail of chat, desgewenst volledig anoniem.