Terug naar het overzicht

Professionele hulp

Kom je er zelf niet uit, zoek dan professionele hulp! Je denkt misschien dat dat niet nodig is, maar toch kan het heel erg helpen. Ook al voel je dat op dit moment totaal niet zo.

Hierbij is het van belang dat je weet dat het niet zomaar al je problemen oplost. Je moet zelf daadwerkelijk accepteren dat je hulp nodig hebt en er ook de nodige energie in stoppen. In het begin kunnen je klachten zelfs verergeren, omdat je de confrontatie aangaat. Daarover willen we zeggen dat je daar echt doorheen moet bijten, omdat het daarna alleen maar beter kan gaan.

Heb je totaal geen goede klik met een behandelaar? Geef dat dan rustig aan. Meestal kan er dan wel wat geregeld worden.

Hoe zoek je professionele hulp? 

Via de huisarts. Wanneer je je klachten aan de huisarts vertelt, kan de huisarts samen met jou kijken naar een passende manier om hulp te krijgen bij een GGZ-instelling. De wachttijden voor professionele hulp zijn vaak helaas wel lang. Om die tijd te overbruggen kun je vaak terecht bij een POH (praktijkondersteuner huisarts) die bij de huisarts werkzaam is.

De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen. Hulp van een POH valt ook bijna altijd onder de basisverzekering, waardoor je dus geen eigen risico of eigen bijdrage hoeft te betalen.

Een dokter die professionele hulp voorschrijft aan een patiënt

Let op: Zelfmoord.nl en Stichting LeefMee zijn geen onderdeel van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Wij verwijzen slechts naar hun website.

113 Zelfmoordpreventie is een Nederlandse stichting die zich richt op het voorkomen van zelfmoord. De stichting is 24 uur per dag bereikbaar voor suïcidale mensen met een hulpvraag, een verzoek om informatie of een luisterend oor. Mensen kunnen telefonisch contact zoeken vanuit Nederland op 113. Hulp wordt ook geboden per e-mail of chat, desgewenst volledig anoniem.