Terug naar het overzicht

Praat erover

Dat klinkt natuurlijk makkelijk gezegd. Misschien vind je het lastig om met iemand te praten, of weet je niemand. Toch is er altijd iemand die naar jou wil luisteren.

Zoals je op deze site kunt lezen zijn er meerdere mensen die met problemen, nare gevoelens en pijn worstelen. Er zijn misschien wel meer mensen dicht bij je die het ook moeilijk hebben. Alleen door open en eerlijk te vertellen hoe het met je gaat zijn anderen in staat om daar goed op te reageren.

Mensen die hun verhaal aan elkaar vertellen op een bankje in het park

Let op: Zelfmoord.nl en Stichting LeefMee zijn geen onderdeel van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Wij verwijzen slechts naar hun website.

113 Zelfmoordpreventie is een Nederlandse stichting die zich richt op het voorkomen van zelfmoord. De stichting is 24 uur per dag bereikbaar voor suïcidale mensen met een hulpvraag, een verzoek om informatie of een luisterend oor. Mensen kunnen telefonisch contact zoeken vanuit Nederland op 113. Hulp wordt ook geboden per e-mail of chat, desgewenst volledig anoniem.